Om bykalenderen

Om bykalenderenKalenderen er åben for arrangementer fra alle foreninger i Bording og privatpersoner, som vil lave et offentligt arrangement i byen.

 

Formålet med kalenderen er

 

at synliggøre nogle af de mange arrangementer, der foregår i Bording

at foreninger og personer har et værktøj til at koordinere tidspunkter for arrangementer indbyrdes

 

Den administreres af Bording Lokalråd. Det er vores håb, at alle byens foreninger og borgere vil have kalenderen i tankerne og indsende deres arrangementer. Det er forudsætningen for, at kalenderen vil fungere til glæde for alle i Bording.

Betingelser for medtagelse af et arrangement på kalenderen er

 

det afholdes af en forening, institution eller privatpersoner

det foregår i Bording eller nærmeste omegn eller afholdes af en lokal forening

der er offentlig adgang for alle interesserede eller en større medlemsskare (generalforsamlinger)

 

Vi har valgt, at erhvervsdrivendes reklame for arrangementer eller andet ikke kan medtages i kalenderen. Ligeledes henvises foreningers ugenlige mødeaftner eller rent interne arrangementer for medlemmerne til foreningernes egen kalender. Årsagen til det fravalg er, at vi ønsker at bevare en overskuelig og enkel kalender, hvor arrangementerne er relevante for flest mulige borgere.

 

Eksempler på arrangementer til kalenderen

 

loppemarkeder, julebazarer, spis-sammenarrangementer, foredrag osv.

foreningers generalforsamlinger (skriv gerne om der er offentlig adgang).

alle arrangementer i Væksthuset.

større foreningsbegivenheder fx sportscups.

   

Eksempler på arrangementer, som ikke medtages

 

erhvervsdrivendes arrangementer

regelmæssige mødeaftner for foreningens medlemmer

weekendture/arrangementer kun for foreningens medlemmer

 

For arrangementer med et erhvervsmæssigt formål henvises til Facebook-gruppen Bording Byliv.


Væksthuset


Bordings nye samlingssted, Væksthuset, er til rådighed for foreninger, institutioner og andre, der vil lave et mindre / større arrangement eller bare komme forbi. Aftalen om huset er, at det generelt står åbent for alle - derfor kan det ikke reserveres. Men man kan bruge 7441.nu til at fortælle andre, at man har tænkt sig at bruge huset på et fastlagt tidspunkt, ligesom man kan se i kalenderen, om andre har tænkt sig at bruge huset.


Arrangementer indsendes på siden Indsend. 


For andre henvendelser kontakt Bording Lokalråd på post@7441.nu. Se også flere informationer om Bording og lokalrådet på www.bordinglokalraad.dk